Tehnologie

Filtrarea mecanică

Filtrarea prin sorbție

Schimb de ioni

Îndepărtarea fierului și demanganarea

Osmoza inversă si Nanofiltrarea

Ozonarea

Electrodeionizare

Ultrafiltrare

Instalații de producere a hipocloritului de sodiu

Instalații de producere a dioxidului de clor

Instalatii de preparare a floculantului

Instalații de dezinfectare cu ultraviolete

Tratamentul cu reactiv al ciclurilor de răcire inversă

Tratarea cu reactivi a cazanelor cu abur

Standuri analitice pentru măsurarea regimului apă-chimic al cazanului de abur